Tập huấn nghiệp vụ tuyên giáo công đoàn

Các đại biểu dự hội nghị tập huấn tại Hà Nội. Ảnh HA
Các đại biểu dự hội nghị tập huấn tại Hà Nội. Ảnh HA
Các đại biểu dự hội nghị tập huấn tại Hà Nội. Ảnh HA
Lên top