Tập huấn công tác tuyên giáo Công đoàn ngành Giáo dục

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh Anh Thư.
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh Anh Thư.
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh Anh Thư.
Lên top