Sát cánh chăm lo, bảo vệ đội ngũ nhà giáo và người lao động

Công đoàn Giáo dục Việt Nam hỗ trợ thầy, trò ảnh hưởng dịch COVID-19 tại Hà Nội. Ảnh: CĐGDVN
Công đoàn Giáo dục Việt Nam hỗ trợ thầy, trò ảnh hưởng dịch COVID-19 tại Hà Nội. Ảnh: CĐGDVN
Công đoàn Giáo dục Việt Nam hỗ trợ thầy, trò ảnh hưởng dịch COVID-19 tại Hà Nội. Ảnh: CĐGDVN
Lên top