Ninh Bình: Khen thưởng về thành tích “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”

Bà Nguyễn Thị Bích Hợp - Phó Chủ tịch CĐ Giáo dục VN trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc. Ảnh: CĐ Giáo dục Ninh Bình
Bà Nguyễn Thị Bích Hợp - Phó Chủ tịch CĐ Giáo dục VN trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc. Ảnh: CĐ Giáo dục Ninh Bình
Bà Nguyễn Thị Bích Hợp - Phó Chủ tịch CĐ Giáo dục VN trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc. Ảnh: CĐ Giáo dục Ninh Bình
Lên top