Nhân rộng những tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo

TS. Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐ Giáo dục VN trao Cờ của CĐ Giáo dục VN cho các tập thể. Ảnh: Xuân Trường
TS. Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐ Giáo dục VN trao Cờ của CĐ Giáo dục VN cho các tập thể. Ảnh: Xuân Trường
TS. Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐ Giáo dục VN trao Cờ của CĐ Giáo dục VN cho các tập thể. Ảnh: Xuân Trường
Lên top