Khởi công xây dựng nhà công vụ giáo viên

Công đoàn Giáo dục Việt Nam khởi công xây dựng nhà công vụ giáo viên. Ảnh Hoàng Anh
Công đoàn Giáo dục Việt Nam khởi công xây dựng nhà công vụ giáo viên. Ảnh Hoàng Anh
Công đoàn Giáo dục Việt Nam khởi công xây dựng nhà công vụ giáo viên. Ảnh Hoàng Anh
Lên top