Hơn 22.000 bộ sách giáo khoa, vở viết gửi về miền Trung

Công đoàn Giáo dục Việt Nam hỗ trợ trang thiết bị học tập đến miền Trung. Ảnh CĐGDVN
Công đoàn Giáo dục Việt Nam hỗ trợ trang thiết bị học tập đến miền Trung. Ảnh CĐGDVN
Công đoàn Giáo dục Việt Nam hỗ trợ trang thiết bị học tập đến miền Trung. Ảnh CĐGDVN
Lên top