Học sinh được bày tỏ suy nghĩ với cuộc thi “Thầy cô trong mắt em”

Đồng chí Vũ Minh Đức phát biểu tại lễ phát động ngày 19.11.
Đồng chí Vũ Minh Đức phát biểu tại lễ phát động ngày 19.11.
Đồng chí Vũ Minh Đức phát biểu tại lễ phát động ngày 19.11.
Lên top