Hỗ trợ mua quà cho học sinh Bắc Giang, Bắc Ninh và Điện Biên nhân dịp 1.6

Trước đó, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã hỗ trợ thầy, trò vùng dịch COVID-19 tại Hải Dương và Hà Nội. Ảnh: CĐGDVN.
Trước đó, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã hỗ trợ thầy, trò vùng dịch COVID-19 tại Hải Dương và Hà Nội. Ảnh: CĐGDVN.
Trước đó, Công đoàn Giáo dục Việt Nam đã hỗ trợ thầy, trò vùng dịch COVID-19 tại Hải Dương và Hà Nội. Ảnh: CĐGDVN.
Lên top