Hỗ trợ hàng chục triệu đồng với cán bộ y tế tuyến đầu chống dịch COVID-19

Lễ xuất quân của cán bộ, học viên và sinh viên tình nguyện của Trường Đại học Y dược, Đại học Thái Nguyên tham gia chống dịch COVID-19. Ảnh CĐGD VN cung cấp.
Lễ xuất quân của cán bộ, học viên và sinh viên tình nguyện của Trường Đại học Y dược, Đại học Thái Nguyên tham gia chống dịch COVID-19. Ảnh CĐGD VN cung cấp.
Lễ xuất quân của cán bộ, học viên và sinh viên tình nguyện của Trường Đại học Y dược, Đại học Thái Nguyên tham gia chống dịch COVID-19. Ảnh CĐGD VN cung cấp.
Lên top