Hỗ trợ đồ dùng dạy học cho ngành giáo dục các tỉnh miền Trung bị thiệt hại

Học sinh xã Hướng Hiệp, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị nhặt sách sau lũ. Ảnh LĐO
Học sinh xã Hướng Hiệp, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị nhặt sách sau lũ. Ảnh LĐO
Học sinh xã Hướng Hiệp, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị nhặt sách sau lũ. Ảnh LĐO
Lên top