Hỗ trợ cho học sinh thiếu thốn tại các điểm cách ly COVID-19 ở Điện Biên

Huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên đã bố trí mỗi phòng cách ly trẻ nhỏ là F1 thì có 1 cô giáo F1 phụ trách, thế nhưng vẫn rất khó khăn... Ảnh: VĂN THÀNH CHƯƠNG
Huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên đã bố trí mỗi phòng cách ly trẻ nhỏ là F1 thì có 1 cô giáo F1 phụ trách, thế nhưng vẫn rất khó khăn... Ảnh: VĂN THÀNH CHƯƠNG
Huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên đã bố trí mỗi phòng cách ly trẻ nhỏ là F1 thì có 1 cô giáo F1 phụ trách, thế nhưng vẫn rất khó khăn... Ảnh: VĂN THÀNH CHƯƠNG
Lên top