Hàng trăm triệu đồng hỗ trợ các trường dịp đầu năm học mới

Chuyến xe hỗ trợ của Trường Đại học Đà Lạt gửi đến Đại học Quốc gia TPHCM. Ảnh: HN
Chuyến xe hỗ trợ của Trường Đại học Đà Lạt gửi đến Đại học Quốc gia TPHCM. Ảnh: HN
Chuyến xe hỗ trợ của Trường Đại học Đà Lạt gửi đến Đại học Quốc gia TPHCM. Ảnh: HN
Lên top