Hàng trăm cán bộ, sinh viên tham gia Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi

Ông Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐ GDVN trao cờ lưu niệm cho các đội thi.
Ông Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐ GDVN trao cờ lưu niệm cho các đội thi.
Ông Vũ Minh Đức - Chủ tịch CĐ GDVN trao cờ lưu niệm cho các đội thi.
Lên top