Giáo viên Trường PTDTNT Nam Trà My đã có nhà công vụ

Cắt băng khánh thành nhà công vụ Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Nam Trà My. Ảnh: Nguồn CĐ Giáo dục Quảng Nam
Cắt băng khánh thành nhà công vụ Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Nam Trà My. Ảnh: Nguồn CĐ Giáo dục Quảng Nam
Cắt băng khánh thành nhà công vụ Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Nam Trà My. Ảnh: Nguồn CĐ Giáo dục Quảng Nam
Lên top