Đoàn viên Công đoàn Giáo dục Việt Nam góp sức đẩy lùi dịch COVID-19

Đoàn viên Đại học Bách khoa Hà Nội sáng chế và sản xuất sản phẩm kit thử SARS-CoV-2. Ảnh: ĐHBK
Đoàn viên Đại học Bách khoa Hà Nội sáng chế và sản xuất sản phẩm kit thử SARS-CoV-2. Ảnh: ĐHBK
Đoàn viên Đại học Bách khoa Hà Nội sáng chế và sản xuất sản phẩm kit thử SARS-CoV-2. Ảnh: ĐHBK
Lên top