Công đoàn Giáo dục Việt Nam vinh danh 183 nhà giáo tiêu biểu năm 2019

Đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục Đào tạo và Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng bằng khen cho các thầy cô giáo tiêu biểu. Ảnh: Lan Dịu
Đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục Đào tạo và Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng bằng khen cho các thầy cô giáo tiêu biểu. Ảnh: Lan Dịu
Đại diện lãnh đạo Bộ Giáo dục Đào tạo và Công đoàn Giáo dục Việt Nam tặng bằng khen cho các thầy cô giáo tiêu biểu. Ảnh: Lan Dịu
Lên top