Công đoàn Giáo dục Việt Nam nâng cao kỹ năng công tác cho cán bộ công đoàn

Thực hành kỹ năng sử dụng bàn tay trong giao tiếp. Ảnh: CĐGDVN
Thực hành kỹ năng sử dụng bàn tay trong giao tiếp. Ảnh: CĐGDVN
Thực hành kỹ năng sử dụng bàn tay trong giao tiếp. Ảnh: CĐGDVN
Lên top