Chú trọng chăm lo cho cán bộ nhà giáo, người lao động

Ông Nguyễn Ngọc Ân và bà Nguyễn Thị Bích Hợp - Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam - chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: CĐGDVN
Ông Nguyễn Ngọc Ân và bà Nguyễn Thị Bích Hợp - Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam - chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: CĐGDVN
Ông Nguyễn Ngọc Ân và bà Nguyễn Thị Bích Hợp - Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam - chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: CĐGDVN
Lên top