CĐ ngành Giáo dục tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ

Ông Nguyễn văn Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trao quà cho đại biểu. Ảnh: Nguồn CĐ ngành Giáo dục tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Ông Nguyễn văn Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trao quà cho đại biểu. Ảnh: Nguồn CĐ ngành Giáo dục tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Ông Nguyễn văn Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trao quà cho đại biểu. Ảnh: Nguồn CĐ ngành Giáo dục tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Lên top