CĐ Giáo dục VN: Thực hiện tốt việc chăm lo quyền lợi nhà giáo

Chủ tịch CĐ Giáo dục VN Vũ Minh Đức phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Xuân Trường
Chủ tịch CĐ Giáo dục VN Vũ Minh Đức phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Xuân Trường
Chủ tịch CĐ Giáo dục VN Vũ Minh Đức phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Xuân Trường
Lên top