CĐ Giáo dục VN hỗ trợ gia đình đoàn viên bị cháy nhà

Phó Chủ tịch CĐ ngành Giáo dục Hà Giang Nguyễn Thị Phương (Thứ ba, từ trái sang) thừa uỷ quyền của CĐ Giáo dục VN trao tiền hỗ trợ của CĐ Giáo dục VN cho gia đình đoàn viên Trương Thị Hằng. Ảnh: Nguồn CĐ Giáo dục VN
Phó Chủ tịch CĐ ngành Giáo dục Hà Giang Nguyễn Thị Phương (Thứ ba, từ trái sang) thừa uỷ quyền của CĐ Giáo dục VN trao tiền hỗ trợ của CĐ Giáo dục VN cho gia đình đoàn viên Trương Thị Hằng. Ảnh: Nguồn CĐ Giáo dục VN
Phó Chủ tịch CĐ ngành Giáo dục Hà Giang Nguyễn Thị Phương (Thứ ba, từ trái sang) thừa uỷ quyền của CĐ Giáo dục VN trao tiền hỗ trợ của CĐ Giáo dục VN cho gia đình đoàn viên Trương Thị Hằng. Ảnh: Nguồn CĐ Giáo dục VN
Lên top