CĐ Giáo dục VN hỗ trợ gia đình cô giáo tử vong do TNGT ở hầm Kim Liên

PGĐ Sở GDĐT Hà Nội trao hỗ trợ của CĐ ngành cho gia đình cô giáo Q.
PGĐ Sở GDĐT Hà Nội trao hỗ trợ của CĐ ngành cho gia đình cô giáo Q.
PGĐ Sở GDĐT Hà Nội trao hỗ trợ của CĐ ngành cho gia đình cô giáo Q.
Lên top