CĐ Giáo dục TP. Hồ Chí Minh tặng nhà ở “Mái ấm CĐ”

Ông Lưu Thiên Đức - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra CĐ Giáo dục TP. Hồ Chí Minh (thứ 3 từ trái qua) trao tặng quà cho vợ chồng thầy Ngọc Thanh và cô Ngọc Anh. Ảnh: CĐ Giáo dục TP. Hồ Chí Minh
Ông Lưu Thiên Đức - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra CĐ Giáo dục TP. Hồ Chí Minh (thứ 3 từ trái qua) trao tặng quà cho vợ chồng thầy Ngọc Thanh và cô Ngọc Anh. Ảnh: CĐ Giáo dục TP. Hồ Chí Minh
Ông Lưu Thiên Đức - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra CĐ Giáo dục TP. Hồ Chí Minh (thứ 3 từ trái qua) trao tặng quà cho vợ chồng thầy Ngọc Thanh và cô Ngọc Anh. Ảnh: CĐ Giáo dục TP. Hồ Chí Minh
Lên top