CĐ Giáo dục tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp trao quà cho nhà giáo

Các nhà giáo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhận quà của Quỹ Khuyến học, khuyến tài tỉnh và từ nhà tài trợ Xổ số Kiến thiết tỉnh Thừa Thiên Huế. Ảnh: Tâm Nhân - CĐ Giáo dục Thừa Thiên Huế
Các nhà giáo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhận quà của Quỹ Khuyến học, khuyến tài tỉnh và từ nhà tài trợ Xổ số Kiến thiết tỉnh Thừa Thiên Huế. Ảnh: Tâm Nhân - CĐ Giáo dục Thừa Thiên Huế
Các nhà giáo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn nhận quà của Quỹ Khuyến học, khuyến tài tỉnh và từ nhà tài trợ Xổ số Kiến thiết tỉnh Thừa Thiên Huế. Ảnh: Tâm Nhân - CĐ Giáo dục Thừa Thiên Huế
Lên top