140 triệu đồng hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng dịch COVID-19

Hỗ trợ các địa phương ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh CĐGDVN
Hỗ trợ các địa phương ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh CĐGDVN
Hỗ trợ các địa phương ảnh hưởng dịch COVID-19. Ảnh CĐGDVN
Lên top