Công đoàn Công ty CP đường sắt Vĩnh Phú:

Phối hợp Toạ đàm kinh nghiệm về thương lượng, thực hiện thoả ước LĐTT

Lên top