Khánh thành nhà ăn công nhân lái tàu tại Trạm đầu máy Quảng Ngãi

Lên top