Tập đoàn EVN và Công đoàn Điện lực VN:

Tôn vinh 253 công nhân, an toàn vệ sinh viên giỏi

Lên top