Tặng thiết bị thở ôxy gần 50 triệu đồng cho bệnh viện điều trị COVID-19

Lên top