Ngành điện Quảng Trị sẵn sàng ứng phó bão số 5

Lên top