Đồng chí Đỗ Đức Hùng là Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam khóa V

Lên top