Công nhân ngành điện Quảng Trị tặng 2 tấn gạo ủng hộ chống dịch COVID-19

Lên top