Công đoàn Điện lực Việt Nam tặng quà công nhân Điện lực Phú Thọ

Lên top