Công đoàn Điện lực Việt Nam động viên CNLĐ làm việc cường độ cao

Lên top