Công đoàn Điện lực chi 1,3 tỉ hỗ trợ người lao động khó khăn do COVID-19

Lên top