Chủ tịch CĐ Điện lực Việt Nam thăm hỏi công nhân lao động vùng đất cực Nam

Lên top