54 cá nhân thuộc Công đoàn Điện lực VN được Tổng LĐLĐVN tặng Kỷ niệm chương

Lên top