5 đơn vị của Công đoàn Điện lực VN nhận Cờ thi đua của Tổng LĐLĐVN

Lên top