Tổng kết 75 ngày đêm thi đua hoàn thành Giàn khoan Đại Hùng 01

Lên top