Tập đoàn và Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã hỗ trợ CNLĐ gần 30 tỉ đồng

Lên top