Tặng hơn 30.000 ly sinh tố cho người lao động trên công trường, cảng biển

Lên top