Sắp xếp cơ cấu tổ chức tinh gọn để hoạt động hiệu quả hơn

Kiều Vũ |

Hà Nội – Theo Công đoàn Dầu khí Việt Nam, về tổ chức, Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã đổi mới, sắp xếp cơ cấu tổ chức tinh gọn.

Cụ thể, sau khi sắp xếp cơ cấu tổ chức tinh gọn, hiện Công đoàn Dầu khí Việt Nam có 33 Công đoàn trực thuộc. Trong đó có 9 công đoàn cấp trên cơ sở và 24 Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Dầu khí Việt Nam. Tổng số Công đoàn cơ sở các cấp là 151 Công đoàn cơ sở.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, số lượng đoàn viên Công đoàn tăng 306 người; giới thiệu được 112 đoàn viên Công đoàn ưu tú để Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp.

Các cấp Công đoàn triển khai nhiều hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động. Công đoàn cũng tham gia xây dựng chính sách, pháp luật và giám sát về phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên và người lao động. Tổ chức giám sát, đánh giá việc thực hiện chính sách, pháp luật liên quan đến phúc lợi, lợi ích cho đoàn viên, người lao động, kịp thời đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước, Tổng Liên đoàn, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và các cấp đơn vị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Về việc triển khai Chương trình 1 triệu sáng kiến, tính đến ngày 24.7.2023, giai đoạn 2 của Chương trình do Công đoàn Dầu khí Việt Nam cùng các cấp Công đoàn trong Tập đoàn triển khai đã có hơn 4.400/5.400 sáng kiến, đạt khoảng 81% mục tiêu đề ra. Trong đó có 12 Công đoàn trực thuộc hoàn thành xuất sắc và vượt mức chỉ tiêu của cả Chương trình. Công đoàn Dầu khí Việt Nam quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt các chỉ tiêu đề ra, tiến tới về đích Chương trình vào tháng 9.2023, thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Công đoàn các cấp, Đại hội VII Công đoàn Dầu khí Việt Nam và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

Phấn đấu 100% Công ty con, Công ty liên kết tổ chức Công đoàn

Kiều Vũ |

Thành phố Hồ Chí Minh – Ngày 28.7, Công đoàn Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4-CTCP tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Công đoàn Tổng Công ty đặt mục tiêu phấn đấu nhiệm kỳ mới 100% Công ty con, Công ty liên kết, đơn vị thuộc Tổng Công ty thành lập tổ chức Công đoàn.

Công đoàn Dầu khí Việt Nam lấy ý kiến góp ý văn kiện Đại hội VII

Kiều Vũ |

Thành phố Hồ Chí Minh - Công đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức lấy ý kiến góp ý văn kiện Đại hội VII Công đoàn Dầu khí, văn kiện Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và góp ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam khu vực phía Nam.

Tặng Vườn cây Công đoàn Dầu khí

Kiều Vũ |

Hà Nội - Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã trao tặng Vườn cây Công đoàn cho Ban Quản lý Dự án Nhiệt điện Dầu khí Thái Bình 2.

Gắn biển Công trình chào mừng Đại hội Công đoàn Dầu khí Việt Nam

Kiều Vũ |

Công ty Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất (DQS) phối hợp Công đoàn Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro gắn biển Công trình chào mừng Đại hội Công đoàn Dầu khí Việt Nam trên Giàn Tam Đảo 01.

Tuyên giáo "đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết"

Minh Bằng |

Cách đây gần 60 năm, tại Hội nghị Tuyên giáo miền núi, ngày 31.8.1963, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói một cách ngắn gọn về công tác tuyên huấn, tuyên giáo. Bác đã nói: “Nhiệm vụ công tác Tuyên huấn có thể chia ra hai mặt: một mặt là làm sao mưu lợi cho đồng bào; một mặt nữa là làm sao tránh được tệ hại cho đồng bào”.

Vơi nỗi lo tuổi già khi giảm tuổi hưởng trợ cấp hưu trí từ 80 xuống 75

LƯƠNG HẠNH |

Với người lao động tự do ở độ tuổi "gần đất xa trời", không có lương hưu, không có tích luỵ, thì khoản tiền 500.000 đồng trợ cấp hưu trí với họ - là sự hỗ trợ, động viên vô cùng lớn.

Thêm một cú sốc làm trầm trọng hơn lạm phát giá lương thực

Khánh Minh |

Việc Ấn Độ tạm dừng xuất khẩu gạo có thể tác động đến giá gạo toàn cầu, gây lo ngại về lạm phát hơn nữa trên thị trường lương thực.

Ukraina có cung đường mới xuất khẩu ngũ cốc thay tuyến Biển Đen

Khánh Minh |

Croatia đồng ý cho Ukraina sử dụng các cảng của nước này để xuất khẩu ngũ cốc thay tuyến Biển Đen.

Phấn đấu 100% Công ty con, Công ty liên kết tổ chức Công đoàn

Kiều Vũ |

Thành phố Hồ Chí Minh – Ngày 28.7, Công đoàn Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4-CTCP tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2023 – 2028. Công đoàn Tổng Công ty đặt mục tiêu phấn đấu nhiệm kỳ mới 100% Công ty con, Công ty liên kết, đơn vị thuộc Tổng Công ty thành lập tổ chức Công đoàn.

Công đoàn Dầu khí Việt Nam lấy ý kiến góp ý văn kiện Đại hội VII

Kiều Vũ |

Thành phố Hồ Chí Minh - Công đoàn Dầu khí Việt Nam tổ chức lấy ý kiến góp ý văn kiện Đại hội VII Công đoàn Dầu khí, văn kiện Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và góp ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam khu vực phía Nam.

Tặng Vườn cây Công đoàn Dầu khí

Kiều Vũ |

Hà Nội - Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã trao tặng Vườn cây Công đoàn cho Ban Quản lý Dự án Nhiệt điện Dầu khí Thái Bình 2.

Gắn biển Công trình chào mừng Đại hội Công đoàn Dầu khí Việt Nam

Kiều Vũ |

Công ty Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất (DQS) phối hợp Công đoàn Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro gắn biển Công trình chào mừng Đại hội Công đoàn Dầu khí Việt Nam trên Giàn Tam Đảo 01.