Phát động Cuộc thi ảnh “Nét đẹp Công đoàn và người lao động Dầu khí”

Lên top