Lao động ngành Dầu khí bị ảnh hưởng COVID-19 được hỗ trợ trên 9,5 tỉ đồng

Lên top