Khen thưởng tại Dự án Bảo dưỡng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất lần thứ 4

Lên top