Công đoàn Dầu khí Việt Nam:

Hỗ trợ 938 triệu đồng cho người lao động khó khăn

Lên top