Gần 1 tỉ đồng hỗ trợ người lao động Dầu khí cách ly tại nhà máy

Lên top