Đối thoại định kỳ tại Công ty Công nghiệp Tàu thủy Dung Quất (DQS)

Lên top