Công đoàn Vietsovpetro xây mới 4 phòng học cho đồng bào dân tộc H’Re

Lên top